Hmong(ม้ง)....ม้งหมายความว่าอย่างไร?
| หน้าแรก | รูปภาพ | กระดานบทความ | สินค้าม้งเรา | ฟังเพลง | ติดต่อเรา |
  
Ntawm Kuv Tus Kheej Kuv Yog Hmoob  
 
   Hmong(ม้ง)....ม้งหมายความว่าอย่างไร?

Hmong(ม้ง)....ม้งหมายความว่าอย่างไร? .....ม้ง เคยมีผู้ให้ความหมายของคำว่าม้ง เเปลว่า อิสละชน ในต้นศตวรรษที่20 ดร.ย่างดาว นักวิชาการม้งได้ให้ความเห็นว่า Hmong/ม้ง แปลว่าอิสละชนตามลักษณะนิสัยของ ชาวม้งเเต่ความคิดเห็นนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะม้งเองก็มีคำว่า อิสละ /Ywj pheej อยู่จึงเป็นไปไม่ได้ว่า Hmong/ม้ง จะเเปลว่า อิสละชน ด้วยเหตุนี้อีกเช่นกัน เหล่าผู้นำทางความเชื่อชาวม้งในศูนย์อพยพบ้านวินัยจึงลงความเห็นว่า คำว่า Hmoob นั้นแผลงมาจากคำว่า “Hmoo” หรือ “Hmoov” ซึ่งแปลตรงตัวว่า “โชค” ตามนิทานที่เล่าปากต่อกันมา เเต่ข้อสันนิษฐานนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ ตอนหลังเมื่อมีการศึกษาประวัติม้งอย่างจริงจัง จึงได้รู้ว่าชาวจีนได้เรียกชาวม้งว่า 苗 族 เหมียวจู๋ ซึ่งใช้เรียกเผ่าม้งมาก่อน 2,000 ปีก่อนคริสศตวรรษหรือประมาณ 4,000ปีมาเเล้วนั้นเอง(ตามหลักฐานที่ขงเบ้งได้เขียนใว้) ......ดังนั้นเมื่อมาศึกษาคำคำนี้ทำให้สันนิษฐานได้ว่าม้งก็เรียกตังเองว่าม้งมานานเเล้ว เมื่อจีนเรียกม้งคงออกเสียงไม่ชัดเลยเรียกเพี้ยนเป็น เหมียว Miao หรือตามที่นักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาศึกษาประวัติศาสตร์ม้งได้ให้ความเห็นว่า Miao เป็นการเรียกมาจากคำว่า Mov ซึ่งเเปลว่า ข้าว มีบันทึกประวัติจีนเขียนใว้ว่า เมื่อชาวจีนมาถึงถิ่นของม้งพบว่ามีการเพาะปลูกต้นข้าวในนาเเล้ว ซึ่งสมัยนั้นจีนยังไม่รู้จักการเพาะปลูกข้าว จีนจึงเขียนตัวอักษรจีนมีลักษณะเป็น สี่เหลี่ยมคล้ายนาข้าว (田 )ใช้เรียกเผ่าม้ง ออกเสียงว่าเหมียว(苗)ซึ่งเเปลได้สองอย่างคือต้นกล้าเเละเผ่าเหมียวสันนิษฐานว่าคำว่าMiao/เหมียวมาจากคำว่า Mov /ม๋อ ซึ่งเเปลว่าข้าวของม้งนั้นเอง สมัยนั้นเราก็ยังไม่มีคำเรียกตัวเอง เราเลยเรียกตังเองจากคำว่าMov/ม๋อ เเล้วล่วงเวลามานับพันปีอาจเพี้ยนไปเป็นคำว่าม้ง Hmong ก็เป็นได้ ....ดังนั้นHmong/ม้ง จึงเเปลหรือให้ความหมายได้ว่าMov/ม๋อ คือกลุ่มชนที่รู้จักการปลูกข้าวมาเเต่โบราณ 
......อาจารย์ วิไลลักษณ์ กวิณวาณิช (เล่าหมี่แซ่ม้า)ผู้เชี่ยวชาญด้านาษาจีนได้ถอดคำ 苗 族 เเปลออกมาได้ดั้งนี้
.........田 = ที่นา 
.........苗 =หน่อของพืช,ต้นกล้า
.........族 =เผ่าพันธ์ุ,ครอบครัว,กลุ่ม/เหล่า
.....苗 族="เหมี๋ยวจู๋"เผ่าม้ง

 


  จาก : Hmong21 - [2 October 2557 - 22:07:12]
     

สิ่งที่หน้าสนใจ

Hotels2thailand.com
 
สังคมข่าวสารและความบันเทิงที่หน้าสนใจ
Copyright © 2011 - 2018,hmong21.net : All Rights Reserved, Email :: administrator@hmong21.net