พม.สร้างสรรค์ ชาติพันธุ์รวมใจ ประเทศไทยพัฒนา
| หน้าแรก | รูปภาพ | กระดานบทความ | สินค้าม้งเรา | ฟังเพลง | ติดต่อเรา |
  
Ntawm Kuv Tus Kheej Kuv Yog Hmoob  
 
   พม.สร้างสรรค์ ชาติพันธุ์รวมใจ ประเทศไทยพัฒนา

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ๒๕๕๖” พร้อมพบปะผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ งาน “พม.สร้างสรรค์ ชาติพันธุ์รวมใจ ประเทศไทยพัฒนา” นายวิเชียร ชวลิต

มื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน เปิดงาน “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ๒๕๕๖” พร้อมพบปะผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ งาน “พม.สร้างสรรค์ ชาติพันธุ์รวมใจ ประเทศไทยพัฒนา” และเปิดศูนย์พัฒนาสังคมชาติพันธุ์จังหวัด ณ พิพิธัณฑ์ชาวเขากลางแจ้ง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาวิถีกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าม้ง “ผานกกกโมเดล” พร้อมคณะเดินทาง ณ บ้านผานกกก ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสสังคมโลกได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของ ศักดิ์ศรี บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ และบัญญัติเรื่องชาติพันธุ์ไว้ อีกทั้ง ได้รับรองปฏิญญาสหประชาติว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมือง ในปี ๒๕๕๐ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงานาครัฐที่ดำเนินการขับเคลื่อนงานชาติพันธุ์ให้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี มาตั้งแต่ ปี ๒๕๐๖ ายใต้ชื่อ “กรมประชาสงเคราะห์” จนถึงปัจจุบัน กระทรวงฯได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการพัฒนาคุณาพชีวิต คุ้มครองสิทธิ เสริมสร้างความเสมอาคเป็น

เครดิต: http://www.newswit.com


  จาก : hmong21 - [23 January 2556 - 21:48:43]
     

สิ่งที่หน้าสนใจ

Hotels2thailand.com
 
สังคมข่าวสารและความบันเทิงที่หน้าสนใจ
Copyright © 2011 - 2018,hmong21.net : All Rights Reserved, Email :: administrator@hmong21.net